Title

Cơ sở dữ liệu từ Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc

Body

  • Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu nhưHòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí hậu; Ma túy, tội phạm; Liên Hợp quốc và các chủ đề về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội.

 

Link truy cập : https://www.un-ilibrary.org/


Mời bạn đọc tham khảo. 


Expires

 

Attachments

Created at 13/04/2018 10:27 SA by Trần Thị Thu Nga
Last modified at 13/04/2018 10:38 SA by Trần Thị Thu Nga