Title

Cơ sở dữ liệu trực tuyến về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông

Body

Truy cập vào đường link : https://www.itu-ilibrary.org/​ , bạn đọc sẽ tham khảo bộ CSDL gồm 12 chủ đề với rất nhiều tài liệu hữu ích cho những người nghiên cứu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông. 

Đây là thông tin từ Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU : International Telecommunication Union)

Mời các bạn tham khảo.

Expires

 

Attachments

Created at 13/04/2018 10:37 SA by Trần Thị Thu Nga
Last modified at 13/04/2018 2:37 CH by Trần Thị Thu Nga