Title

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HÀN QUỐC

Body

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HÀN QUỐC TẠI WWW.RISS.KR​


Hiện nay, có rất nhiều bạn học tiếng Hàn và Hàn Quốc học. Các bạn đến với tiếng Hàn/Hàn Quốc học với những sự quan tâm khác nhau: K-POP, K-Movie, K-Star…, kinh tế Hàn Quốc, chính trị Hàn Quốc, văn hóa – xã hội Hàn Quốc… Vì những sự quan tâm này mà có những bạn muốn đi sâu tìm hiểu (hay đơn giản là tìm hiểu để làm bài tập, tiểu luận, niên luận, khóa luận, luận văn, luận án, bài báo khoa học,…liên quan đến chuyên ngành học). Thế nhưng, một thực tế là tài liệu viết về tiếng Hàn/ Hàn Quốc học bằng tiếng Việt rất ít…, buộc các bạn phải tìm tài liệu viết bằng tiếng Hàn… Một trong những trang web lưu trữ những tài liệu nghiên cứu có giá trị (bài báo khoa học, luận văn thạc sĩ…) là www.riss.kr. 

Expires

 

Attachments

Created at 11/05/2018 1:47 CH by Quản Trị
Last modified at 11/05/2018 1:49 CH by Quản Trị