Title

Mời sinh viên khóa 2019 đến đăng ký bạn đọc

Body

Thư viện đã có ​dữ liệu sinh viên khóa 2019 .

Các bạn sinh viên khóa 2019 mang thẻ sinh viên đến quầy phục vụ tại Thư viện để đăng ký là bạn đọc. Sau khi đăng ký bạn đọc, các bạn có thể mượn sách về. 

Thân mời các bạn. 

Expires

 

Attachments

Created at 20/09/2019 5:34 CH by Trần Thị Thu Nga
Last modified at 20/09/2019 5:34 CH by Trần Thị Thu Nga