Use the Links list for links to Web pages that your team members will find interesting or useful.
Edit
  
Ghi chú
 
Alex Catalogue of Electronic Texts
Bộ sưu tập một số tác phẩm văn học cổ điển Mỹ, Anh. Xem trực tuyến hoặc tải về với nhiều định dạng khác nhau.http://www.infomotions.com/alex2/
 
 
Athena
CSDL số lượng lớn về Văn học, Khoa học tự nhiên& Nghệ thuật và các liên kết đến các trang web khác trong lĩnh vực.http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
 
 
Electronic Library of Mathematics
Thư viện các tạp chí toán học trực tuyến, tuyển tập các bài báo, tài liệu chuyên môn và các nguồn tài liệu khác về lĩnh vực toán học. Xem trực tuyến hoặc tải về.http://www.emis.de/ELibM.html
 
 
Elfwood
Một trong những website về văn chương, nghệ thuật, siêu tưởng lớn nhất trên Internet.http://elfwood.lysator.liu.se/
 
 
EScholarship Edition
Bộ sưu tập tài liệu toàn văn với hơn 1400 sách truy cập miễn phí bao gồm nhiều lĩnh vực của Thư viện Đại học California.http://texts.cdlib.org/escholarship/
 
 
InTech — Open Access Company
Sách khoa học miễn phí
 
 
Literature Post
CSDL các tác phẩm, kịch, thơ cổ điển... của hơn 70 tác giả với hơn 800 tác phẩm. Có thể xem trực tuyến hoặc chép về.http://www.literaturepost.com/
 
 
National Institute of Standards and Techonology (NIST)
Cổng thông tin truy cập vào CSDL khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau.http://srdata.nist.gov/gateway/
 
 
Project Gutenberg
miễn phí với hơn 13.000 sách điện tử đọc trực tuyến hoặc tải về.http://www.gutenberg.net/
 
 
PhysNet
Website của Network of Physics Departments and Documents: Các tạp chí toàn văn miễn phí về Vật lý.http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html
 
 
Tổ chức Ngân hàng Thế giới
Cung cấp miễn phí nhiều tài liệu, tạp chí về các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Các báo cáo chi tiết hàng năm. Tìm kiếm tài liệu theo chủ đề, từ khóa, lĩnh vực, theo khu vực, quốc gia. Tài liệu được trình bày theo dạng toàn văn hoặc tóm tắt.http://econ.worldbank.org/
 
 
University of Virginia Library
CSDL miễn phí lớn về văn chương Anh, Mỹ của rất nhiều tác giả về nhiều thể loại. Xem trực tuyến hoặc tải về, sử dụng chương trình Microsoft Reader hoặc Palm Reader để xem.http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/