LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (27 đề tài)
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách nội địa tại điểm đến du lịch tỉnh An giang
   Tác giả:  Trần Lê Minh; Nguyễn Thành Long (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách nội địa tại điểm đến du lịch tỉnh An Giang
   Tác giả:  Trần Lê Minh; Nguyễn Thành Long (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hànhViệt – Du Lịch Việt Nam
   Tác giả:  Đỗ Đăng Khoa; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành khách sạn nhà hàng trên địa bàn thành phố Cần thơ đến năm 2020
   Tác giả:  Nguyễn Văn Định; Đào Duy Huân (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động chiêu thị (promotion) điểm đến du lịch tỉnh Phú Yên
   Tác giả:  Đỗ Thị Mỹ Hằng; Trần Anh Dũng (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp khai thác ẩm thực đường phố nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Bùi Xuân Thắng; Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh long
   Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Nhi; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu dự trữ sinh quyển Cần giờ - thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Vũ Thị Hương Giang; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Park hyatt Saigon đến năm 2025
   Tác giả:  Phan Thanh Vũ; Nguyễn Văn Hóa (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Lý Nhật Lâm; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017