LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (877 đề tài)
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ dào tạo đến sự hài lòng của sinh viên khoa Dược - Đại học Nguyễn Tất Thành
   Tác giả:  Đỗ Duy Đăng ;
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Thị Kiều Nhi;Phan Đình Nguyên(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2013
 
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại Việt Mỹ đến các công ty của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ
   Tác giả:  Hoàng Văn Tá; Trần Anh Dũng (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
 
Ảnh hưởng của mô hình nhà lãnh đạo lý tưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên ngành truyền thông tại Tp.HCM
   Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Thảo ;Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến an toàn lao động tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM
   Tác giả:  Nguyễn Thị Lệ Huyền; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Áp dụng Benmarking phân tích vị thế cạnh tranh các sản phẩm dầu nhờn động cơ xe máy và ô tô tại thị trường Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Hương;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Áp dụng hệ thống tinh gọn bền vững (LEAN) vào công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An
   Tác giả:  Hoàng Công Hiếu; Chu Hoàng Hà (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2013
 
Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Anh Tài; Hồ Thủy Tiên (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Thiên Thiên Nhân tại thị trường Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Sơn; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015