LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (7 đề tài)
Ảnh hưởng của nano bạc lên quá trình khử trùng mẫu trong vi nhân giống cây hoa african violet (saintpaulia ionanthah. wendl.)
   Tác giả:  Dương Bảo Trinh; Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Phúc Huy (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Bảo tồn chủng ký sinh trùng sốt rét plasmodium spp và hướng ứng dụng
   Tác giả:  Trần Minh Quí; Nguyễn Tiến Thắng (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l.
   Tác giả:  Phạm Hữu Tuấn; Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Đánh giá chất lượng tiểu cầu được sản xuất từ máu toàn phần và tiểu cầu chiết tách trên máy tách tế bào tự động tại bệnh viện chợ rẫy
   Tác giả:  Vũ Trần Duy; Nguyễn Tiến Thắng, Trần Văn Bảo (hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp enzyme chitin deacetylase và khả năng ứng dụng
   Tác giả:  Nguyễn Trần Thiện Đức; Nguyễn Hoài Hương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: ,
   Năm XB:
 
Sản xuất phân bón lá từ phụ phế phẩm nông nghiệp
   Tác giả:  Đặng Đăng Khoa; Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thực vật định hướng nghiên cứu nguyên liệu có tiềm năng chống tăng đường huyết trên mô hình động vật
   Tác giả:  Dương Minh Trí; Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017