LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (121 đề tài)
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng
   Tác giả:  Trương Bá Thái ; Võ Văn Tuấn Dũng(hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bài toán thành viên và bài toán tìm khóa trong lược đồ quan hệ với phụ thuộc boole
   Tác giả:  Tiết Minh Chí ; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bảo mật dữ liệu trên thẻ reid ứng dụng điểm danh và thanh toán
   Tác giả:  Cao Trần Thái Anh ; Lưu Thanh Trà (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bảo toàn tính riêng tư của người dùng trong môi trường cơ sở dữ liệu lớn
   Tác giả:  Nguyễn Thành Tín; Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác cơ sở dữ liệu phân tán dọc
   Tác giả:  Bùi Minh Trí ; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu được thuê ngoài
   Tác giả:  Mai Thế Phúc; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các mô hình dự báo giá vàng
   Tác giả:  Nguyễn Tấn Hưng; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Cải tiến thuật toán cây PLWAP cho khai thác chuỗi dữ liệu
   Tác giả:  Quách Đặng Hoàng Mỹ; Nguyễn Thị Thanh Sang(GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Đánh giá các thuật toán khai thác tập mục lợi ích cao
   Tác giả:  Đặng Công Quốc ; Tô Hoài Việt (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Dò tìm cộng đồng trong mạng xã hội sử dụng kỹ thuật đồ thị
   Tác giả:  Vũ Ngọc Ngà; Nguyễn Thị Thúy Loan (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016