LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (137 đề tài)
Áp dụng khai thác tập phổ biến tối đại để phát triển hệ hỗ trợ quyết định chẩn đoán điều trị
   Tác giả:  Nguyễn Vũ Minh Duy; Quản Thành Thơ (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng
   Tác giả:  Trương Bá Thái ; Võ Văn Tuấn Dũng(hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bài toán thành viên và bài toán tìm khóa trong lược đồ quan hệ với phụ thuộc boole
   Tác giả:  Tiết Minh Chí ; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bảo mật dữ liệu trên thẻ reid ứng dụng điểm danh và thanh toán
   Tác giả:  Cao Trần Thái Anh ; Lưu Thanh Trà (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bảo toàn tính riêng tư của người dùng trong môi trường cơ sở dữ liệu lớn
   Tác giả:  Nguyễn Thành Tín; Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác cơ sở dữ liệu phân tán dọc
   Tác giả:  Bùi Minh Trí ; Nguyễn Xuân Huy (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu được thuê ngoài
   Tác giả:  Mai Thế Phúc; Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Các mô hình dự báo giá vàng
   Tác giả:  Nguyễn Tấn Hưng; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Cải tiến thuật toán cây PLWAP cho khai thác chuỗi dữ liệu
   Tác giả:  Quách Đặng Hoàng Mỹ; Nguyễn Thị Thanh Sang(GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Đánh giá các thuật toán khai thác tập mục lợi ích cao
   Tác giả:  Đặng Công Quốc ; Tô Hoài Việt (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015