LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (45 đề tài)
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
   Tác giả:  Nguyễn Thành Trung; Nguyễn Hùng (cán bộ hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển bướm ga điện tử xe ôtô (Electronic throttle control )
   Tác giả:  Đinh Trường Sơn; Nguyễn Viễn Quốc (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Điều khiển cân bằng tàu thủy khi có sự dịch chuyển hàng hóa
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Đạt; Võ Hoàng Duy (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển con lắc ngược quay
   Tác giả:  Trần Văn Hào; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Điều khiển hệ pendubot dùng kỹ thuật điều khiển trượt
   Tác giả:  Nguyễn Hồng Phúc; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển phi tuyến hệ AGV
   Tác giả:  Phạm Quốc Thiện; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển phi tuyến hệ thống Ball Plate
   Tác giả:  Phạm Ngọc Sơn; Nguyễn Viễn Quốc (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển robot 1 bánh
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Tiên; Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển robot chui ống dùng kỹ thuật điều khiển mờ
   Tác giả:  Lê Vũ Hùng; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển trượt
   Tác giả:  Nguyễn Thùy Linh; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016