LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (189 đề tài)
Áp dụng phương pháp PSO cải tiến cho bài toán phân bố công suất tối ưu với ràng buộc an ninh
   Tác giả:  Nguyễn Bá Thạnh; Phan Thị Thanh Bình (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Áp dụng thuật toán Gravitational search algorithm tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
   Tác giả:  Võ Khánh Dương; Ngô Cao Cường, Lê Đình Lương (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp
   Tác giả:  Hoàng Kim Lập; Võ Ngọc Điều(Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời dùng logic mờ
   Tác giả:  Võ Minh Phúc; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Bảo vệ chống sét lan truyền trong mạng hạ áp
   Tác giả:  Trần Hoàng Vũ; Quyền Huy Ánh (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
 
Bảo vệ chống sét thiết bị điện và điện tử trong công trình
   Tác giả:  Nguyễn Văn Lịch ; Quyền Huy Ánh(Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Cải thiện ổn định điện áp cho lưới điện phân phối dùng thiết bị bù ngang
   Tác giả:  Phạm Thanh Hưng; Nguyễn Hùng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Cải thiện ổn định quá độ máy phát điện gió nối lưới
   Tác giả:  Đinh Vũ Bằng; Nguyễn Hùng (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Cấu trúc nguồn điện hướng tới nền kinh tế Carbon thấp cho Việt Nam
   Tác giả:  Hoàng Anh Tuấn; Võ Viết Cường (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
 
Đánh giá rủi ro thiệt hại do sét
   Tác giả:  Trương Công Định; Quyền Huy Ánh (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014