LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (37 đề tài)
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN Nhơn Trạch I
   Tác giả:  Nguyễn Thị Ánh Loan;Lê Hoàng Nghiêm(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
   Tác giả:  Vũ Lê Kiểm Tú;Hoàng Hưng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
   Tác giả:  Trực Như Quyên;Phạm Hồng Nhật(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá hiệu quả của chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM (điển hình tại quận Tân Bình)
   Tác giả:  Nguyễn Việt Hương;Đinh Xuân Thắng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Lê Hoàng Khanh;Nguyễn Trung Việt(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
   Tác giả:  Nguyễn Trung Dũng; Nguyễn Công Hào(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015
   Tác giả:  Trần Khắc Phục; Võ Lê Phú(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
   Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm; Nguyễn Kỳ Phùng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
   Tác giả:  Phạm Thế Anh;Hoàng Hưng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
   Tác giả:  Nguyễn Bình Trọng;Hoàng Hưng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012