LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (480 đề tài)
Bảng đèn thời gian cho hồ bơi .
   Tác giả:  Dương Thái Bình.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2000
 
Báo cháy qua điện thoại
   Tác giả:  Tất Thắng Ngô, Nguyễn Văn Mùi giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006
 
Báo hiệu kênh chung số 7 ứng dụng CSDL7 trong hệ thống viễn thông
   Tác giả:  Lê Thị Hồng Huệ.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 1999
 
Bộ nhạc màu công suất lớn
   Tác giả:  Ngô Duy Long.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2000
 
Các dịch vụ phụ trên đường dây điện thoại
   Tác giả:  Mã Bá Khoa, Đinh quốc Hùng giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Cdma và công nghệ trải phổ
   Tác giả:  Văn Lượng Nguyễn, Thị Phương Linh Võ giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Chế tạo thiết bị khảo sát đường hầm
   Tác giả:  Phạm Trung Hiếu; Võ Đình Tùng (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Công nghệ mạng di động CDMA kỹ thuật trải phổ DS-SS trong hệ thống mạng CDMA
   Tác giả:  Hồ Ngọc Bá giáo viên hướng dẫn, Phạm Mạnh Hùng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
CÔNG NGHỆ OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG KHÔNG DÂY
   Tác giả:  Nguyễn Ái Tuyên, Trần Duy Cường giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2007
 
Công nghệ rau xanh thông minh trong mô hình nhà kính dùng module arduino ESP8266
   Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuấn; Bùi Hữu Hiên (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017