LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (170 đề tài)
Âm thanh số - Chuẩn MPEG - 1 Layer III Phân tích và ứng dụng
   Tác giả:  Lê Thị Nga, Lâm Thị Ngọc Giàu; Bùi Trọng Phú (GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
 
Áp dụng Access List vào bảo vệ mạng máy tính của trường ĐHKTCN
   Tác giả:  Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn, Phạm Văn Tâm, Đỗ Lê Mỹ Hạnh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007
 
Áp dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào mạng của cục thuế TP.HCM
   Tác giả:  Nguyễn Hồng Sơn, Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007
 
Application of Qos in Designing Network ứng dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào thiết kế mạng
   Tác giả:  Trương Thị Mỹ Dung giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Quốc Vương, Phạm Đăng Khoa.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Chiến lược và giải pháp để xây dựng chính phủ điện tử
   Tác giả:  Hà Minh Chánh; Bùi Đình Tiền (GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
 
Chương trình quản lý các khu công nghiệp
   Tác giả:  Võ Ngọc An.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
 
Chương trình quản lý công văn theo tiêu chuẩn ISO
   Tác giả:  Nguyễn Chánh Thành giáo viên hướng dẫn, Phạm Việt Quang, Thẩm Đức Hiếu.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Chương trình quản lý đặc doanh Công An tỉnh Cà Mau
   Tác giả:  Nguyễn Văn Tính, Trà Việt Quân; Dương Thiên Tứ (GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
 
Chương trình quản lý điểm thi tốt nghiệp Trung học cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi - Cà Mau
   Tác giả:  Trang Thanh Đạm, Mai Lâm Xanh; Lê Trung Hiếu (GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
 
Chương trình quản lý điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
   Tác giả:  Trương Tấn Lời.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004