LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (342 đề tài)
Áp dụng công nghệ vi tính vào kết cấu về điện của các trạm biến áp 11022 - 15KV ở Miền nam
   Tác giả:  Phạm Anh Tuấn.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2000
 
Áp dụng công nghệ vi tính vào tiêu chuẩn chọn dây dẫn và cột cho đường dây trên không (ĐDK) trung áp (22KV)
   Tác giả:  Lý Minh Luân.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2000
 
Cải tạo trạm biến áp Đồng Nai 11022 KV
   Tác giả:  Hoàng Quang Huy.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2000
 
Điều khiển đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89C51
   Tác giả:  Phùng Thanh Giang.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
 
Điều khiển giám sát nhà kính trồng cây thanh long
   Tác giả:  Nguyễn Văn Cường
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Điều khiển giám sát trang trại gà lạnh
   Tác giả:  Lê Đức Thắng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Điều khiển lưu lượng đầu - cuối
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Thạch; Nguyễn Vạn Quốc (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Điều khiển thang máy 3 tầng dùng vi xử lý
   Tác giả:  Trần Vinh Châu.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
 
Điều khiển thiết bị điện
   Tác giả:  Trung Hiếu Phạm, Nguyễn Viễn Quốc giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Điều khiển tốc độ động cơ DC dùng cầu chỉnh lưu một pha điều khiển bán phần
   Tác giả:  Nguyễn Hoàng Linh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008