LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (211 đề tài)
Chế tạo máy bẻ tay - dê tự động phục vụ lĩnh vực xây dựng
   Tác giả:  Lê Khánh Điền giáo viên hướng dẫn, Trần Văn Thông, Bùi Thanh Luân giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007
 
Điều khiển động cơ Servo DC dùng vi điều khiển
   Tác giả:  Võ Đình Tùng giáo viên hướng dẫn, Đinh Trung Huân, Phạm Văn Toàn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Điều khiển nhiệt độ bằng PLC và truyền thông dữ liệu với máy tính
   Tác giả:  Nguyễn Vũ Thịnh giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Trương Quang Thanh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Điều khiển robot Scara 4 bậc tự do
   Tác giả:  Bảo Tịnh Lê, Đình Thọ Dương, Bùi Thanh Luân giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Giao tiếp máy tính với PLC Siemens
   Tác giả:  Phạm Hoàng Đỗ giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Trần Huy Vũ.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Hệ thống phân loại sản phẩm theo trọng lượng
   Tác giả:  Hồ Ngọc Bá giáo viên hướng dẫn, Đoàn Nhật Thiên, Trịnh Minh Sang.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Hệ thống sản xuất linh hoạt
   Tác giả:  nguyễn Chí Công, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
 
Hệ thống triển lãm xe ôtô 4 bánh theo tầng cao với sự vận chuyển tay máy quản lý bằng máy tính
   Tác giả:  Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Thái Thuận Nguyễn, Trần Thị Ngọc Nhung.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
 
Hệ thống tự động phân phối thức ăn nuôi thủy sản
   Tác giả:  Trịnh Xuân Giao giáo viên hướng dẫn, Phạm Đức Thành.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
 
Hoàn thiện hệ thống MPS giám sát và điều khiển hệ thống từ xa
   Tác giả:  Phạm Hoàng Đỗ giáo viên hướng dẫn, Ngô Thanh Dũ, Trần Lê Trân Bảo.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005