LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (435 đề tài)
Ảnh hưởng của acid Salicylic, Aspirin trong tăng trưởng và phát triển cây lan Thạch Hộc thiết bì ( Đernobium officinale Kimura et Migo)
   Tác giả:  Lê Nguyễn Hoàng Kim Ngân; Đỗ Đăng Giáp (giảng viên hướng dẫn).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tuberosel) in vitro
   Tác giả:  Lê Ngọc Mỹ; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh sinh khối phôi sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vitro
   Tác giả:  Phạm Thảo My; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Ảnh Hưởng của thành phần môi trường đến sự sinh trưởng của cải bẹ xanh (brassica )
   Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Anh;Phan Quốc Tâm(GVHD)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Ảnh hưởng của thành phần môi trường lên sự sinh trưởng của cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trong hệ thống thủy canh ngâm rễ
   Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Anh; Phan Quốc Tâm (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bước đầu khảo sát khả năng nhân sinh khối và đánh giá hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của một số chủng nấm Trichoderma sp
   Tác giả:  Nguyễn Văn Thường; Nguyễn Thị Hai(GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Bước đầu khảo sát một số thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết nước từ bồ công anh (lactuca indical)
   Tác giả:  Trịnh Thị Phương Thảo; Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
 
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4-D lên mẫu cây lá Kim Ngân ( Lonicera japonica Thunb )
   Tác giả:  Nguyễn Thái Quỳnh Quyên; Bùi Văn Thế Vinh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
 
Bước đầu nghiên cứu phá vách bào tử nấm linh chi
   Tác giả:  Đồng Thị Ngọc; Nguyễn Hoài Hương (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bước đầu nghiên cứu phân lập tuyển chọn vi khuẩn Bacillus spp. từ phụ phế phẩm có hoạt tính kháng nấm sinh aflatoxin. :
   Tác giả:  Trần Chi Phúc; Nguyễn Hoài Hương (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014