LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (463 đề tài)
Ảnh hưởng của acid Salicylic, Aspirin trong tăng trưởng và phát triển cây lan Thạch Hộc thiết bì ( Đernobium officinale Kimura et Migo)
   Tác giả:  Lê Nguyễn Hoàng Kim Ngân; Đỗ Đăng Giáp (giảng viên hướng dẫn).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tuberosel) in vitro
   Tác giả:  Lê Ngọc Mỹ; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh sinh khối phôi sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vitro
   Tác giả:  Phạm Thảo My; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
 
Ảnh hưởng của erythromycin trong điều trị cá rô đồng (anabas testudineus) nhiễm vi khuẩn aeromonas dhakensis đa kháng kháng sinh
   Tác giả:  Trần Thị Ánh Linh; Nguyễn Thành Luân (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
 
Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu tìm hiểu sự ra hoa in vitro lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum LINDL)
   Tác giả:  Trần Hoàng Ngọc; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
 
Ảnh hưởng của salicylic acid và nano chitosan, đồng và bạc đến sự tăng trưởng, tạo cây hoàn chỉnh loài chuối đỏ (musa acuminata red dacca) trên môi trường hai lớp
   Tác giả:  Phạm Thanh Diệu Minh; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
 
Ảnh hưởng của than hoạt tính, dung dịch nano kim loại và giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) trong môi trường 2 lớp
   Tác giả:  Bùi Hồng Ngọc; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
 
Ảnh Hưởng của thành phần môi trường đến sự sinh trưởng của cải bẹ xanh (brassica )
   Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Anh;Phan Quốc Tâm(GVHD)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Ảnh hưởng của thành phần môi trường lên sự sinh trưởng của cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trong hệ thống thủy canh ngâm rễ
   Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Anh; Phan Quốc Tâm (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
 
Bước đầu khảo sát khả năng nhân sinh khối và đánh giá hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của một số chủng nấm Trichoderma sp
   Tác giả:  Nguyễn Văn Thường; Nguyễn Thị Hai(GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010