LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT (187 đề tài)
Architech club
   Tác giả:  Nguyễn Nghĩa Vạn Xuân.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bamboo resort
   Tác giả:  Nguyễn Thị Thủy.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bảo tàng "Biển"
   Tác giả:  Nguyễn Trọng Ân.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Bar - café: "Ký ức vùng quê"
   Tác giả:  Hoàng Thị Quỳnh Nga.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bar coffee Hải Chiến Caribean
   Tác giả:  Nguyễn Quốc Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bar coffee phong cách Ai Cập
   Tác giả:  Phạm Ngọc Trí.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bar-cafe hiện đại
   Tác giả:  Bùi Huỳnh Tấn Thịnh; Võ Thị Thu Thủy(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Bee villa
   Tác giả:  Nguyễn Thành Long; Nguyễn Bích Vân(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Biệt thự "Gothic"
   Tác giả:  Nguyễn Trần Quỳnh Như.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Biệt thự chân quê
   Tác giả:  Nguyễn Đông Phương.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011