LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (835 đề tài)
"Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế tóan xác định kết quả họat động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản"
   Tác giả:  Phan Văn Tòan, Th.S Đào Thanh Vân giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006
 
Áp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại SHOPFLOOR 4.
   Tác giả:  Nguyễn Thị Triên, Trương Quang Dũng(GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Áp dụng chiến lược marketing-mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang NOVELTY cho tổng công ty may Nhà Bè - CTCP.
   Tác giả:  Phạm Thị Như Quỳnh;Diệp Thị Phương Thảo (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
 
Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xây lắp điện 2
   Tác giả:  Hoàng Phú.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
 
Bảo đảm tiền vay cá nhân tại ACB chi nhánh Ngô Gia Tự một số vướng mắc và giải pháp
   Tác giả:  Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, Phùng Văn Hiếu.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
 
Biện pháp cải tiến công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần phát triển Đại Việt
   Tác giả:  Huỳnh Thị Phương Huyền; Phạm Phi Yên (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home
   Tác giả:  Ngô Đắc Thành, Phạm Phi Yên giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Đền Phú TP.HCM
   Tác giả:  Phạm Phi Yên giáo viên hướng dẫn, Tống Hoàng Long.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Uyên Khang
   Tác giả:  Phạm Ngọc Anh Thư, Phạm Phi Yên giáo viên hướng dẫn.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2009
 
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tân dược tại Công ty CP y dược phẩm Vimedimex
   Tác giả:  Kiều Bích Ngọc; Nguyễn Phú Tụ(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2013