LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (14 đề tài)
Đánh giá hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch Bà Chiểu ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh(VPBank)
   Tác giả:  Huỳnh Thị Thu Thơ; Phạm Thị Nga (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận 1
   Tác giả:  Tạ Minh ngọc Trâm; Trần Thị Trang (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Một số giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàngTechcombank chi nhánh Tân Bình
   Tác giả:  Hồ Thị Mỹ Hương; Đào Thị Thanh Vân (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nam Á chi nhánh Thị Nghè
   Tác giả:  Hồ Trường Vũ; Võ Xuân Vinh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SGD ngân hàng TMCP An Bình(ABBank)
   Tác giả:  Hồ Thị Tươi; Võ Xuân Vinh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Phân tích cơ bản cổ phiếu S55 và cổ phiếu SNG đang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà Nội để ra quyết định đầu tư
   Tác giả:  Hoàng Thị Diệu Linh; Phạm Thi Nga (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Phân tích thực trạng và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của CTCP sản xuất và kinh doanh VLXD trước và sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán
   Tác giả:  Nguyễn Thái Thịnh; Lưu Thanh Tâm (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng An Cư
   Tác giả:  Đặng Hữu Đạt; Đào Thị Thanh Vân (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM - CN Hồng Quang
   Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Trâm; Đào Thị Thanh Vân (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
 
Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCPCTVN - chi nhánh 3 TP.HCM(VIETINBANK - CN 3 TP>HCM)
   Tác giả:  Văn Thị Ánh Nguộc; Lưu Thanh Tâm (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010