LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH KẾ TOÁN (495 đề tài)
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các DN nhóm ngành xây dựng trên SCK TP. HCM
   Tác giả:  Phạm Thị Mỹ Khuyên ; Hà Minh Phước (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
 
Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
   Tác giả:  Vĩnh Bảo Hoàng Kha; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016
 
Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Tp.HCM
   Tác giả:  Bùi Mỹ Lý ; Ngô Đình Tâm (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1
   Tác giả:  Nguyễn Thị Trúc Ly; Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam (VN - INDEX)
   Tác giả:  Nguyễn Lê Thành Đạt;Lê Đức Thắng (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu VN - INDEX.
   Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Linh;Phan Đình Nguyên (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến CTV của các Cty CP ngành Xây dựng Niêm Yết trên Sở GD Chứng khoán TP.HCM
   Tác giả:  Bạch Thị Cẩm Dung ; Hà Minh Phước (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH Quantium VN
   Tác giả:  Huỳnh Thị Mai Trang;Phan Mỹ Hạnh (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
   Tác giả:  -
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành, Bến Tre.
   Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Ngân;Lê Đức Thắng (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2016