LUẬN VĂN CÁC NGÀNH
  1. Luận văn thạc sĩ
  2. Luận văn đại học - cao đẳng
    NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (37 đề tài)
Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa
   Tác giả:  Đỗ Ngọc Hoàng;Lê Đình Thái (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Thành Phố Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Đào Ngọc Kim Ngân;Nguyễn Thị Minh Sáu(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại Cảng Long Bình
   Tác giả:  Hồ Thị Bích Tuyền;Trần Thị Trang(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh mì đóng gói có nhãn hiệu ở TPHCM.
   Tác giả:  Nguyễn Thị Thùy Dung;Nguyễn Thị Minh Sáu(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Đánh giá quy trình phục vụ tại nhà hàng PẢKVIEW của khách sạn NEW WORLD SAIGON HOTEL
   Tác giả:  -
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017
 
Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020.
   Tác giả:  Nguyễn Công Trường; Nguyễn Hoàng Long (GVHD) / Nguyễn, Công Trường;Nguyễn, Hoàng Long (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần thương mại-dịch vụ trung thực đến năm 2015
   Tác giả:  Ngô Thị Thu Hiên;Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức kinh doanh và thực hiện chương trình du lịch INBOUND tại công ty du lịch LOTUS TOURS.
   Tác giả:  Trần Kim Ngọc; Trần Thị Trang (GVHD) / Trần, Kim Ngọc;Trần, Thị Trang (GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2012
 
Giải pháp marketing nhằm thu hút khách lưu trú tại khách sạn Parkroyal Sai Gon
   Tác giả:  Hứa Huyền Ngọc Kim;Lê Thị Ngọc Hằng(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011
 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty du lịch Hà Đạt giai đoạn 2011-2015.
   Tác giả:  Thiều Thị Hồng;Nguyễn Hoàng Long(GVHD)
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2011