NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (111 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A mathematical modeling approach from nonlinear dynamics to complex systems
   Tác giả:  Elbert E. N. Macau.
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2019
Advanced Dynamic-System Simulation : Model-relp;ication techniques and monte carlosiumlation
   Tác giả:  Granino A Korn.
   Nhà XB: John Wiley
   Năm XB: 2007
An introduction to cryptography
   Tác giả:  Richard A. Mollin.
   Nhà XB: Chapman & Hall/CRC,
   Năm XB: c2007.
An introduction to systems science
   Tác giả:  John N. Warfield.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: c2006.
Artificial life and evolutionary computation : proceedings of Wivace 2008, Venice, Italy, 8-10 September 2008
   Tác giả:  editors, Roberto Serra, Marco Villani, Irene Poli.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2010.
Autonomy Oriented Computing : From Problem Solving to Complex Systems Modeling
   Tác giả:  Jiming Liu.
   Nhà XB: Kluwer Academic Publishers,
   Năm XB: 2005
Beginning SUSE linux
   Tác giả:  Keir Thomas.
   Nhà XB: Apress,
   Năm XB: 2006.
Building software for simulation : theory and algorithms, with applications in C++
   Tác giả:  James Nutaro.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2011
Các công cụ phân tích thiết kế hệ thống thông tin AMC* DESIGNOR
   Tác giả:  Trần Thành Trai, Phan Mỹ Trinh.
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2006
Các mô hình dự báo giá vàng
   Tác giả:  Nguyễn Tấn Hưng; Nguyễn Đình Thuân (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015