NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (128 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Programming Techniques

Bài tập lập trình hướng đối tượng với C
   Tác giả:  Nguyễn Thanh Thủy.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2001
Bài tập ngôn ngữ lập trình C : Giáo trình
   Tác giả:  Tăng Kim Quang.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 1999
Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng
   Tác giả:  Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1999
C# 2005 : T3 - Lập trình hướng đối tượng
   Tác giả:  Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2008
C# 2005. Tập 4 - Quyển 1 : Lập trình cơ sở dữ liệu
   Tác giả:  Phạm Hữu Khang chủ biên, Trần Tiến Dũng hiệu đính.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2008
C++ Lập trình hướng đối tượng
   Tác giả:  Phạm Văn Ất.
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2005
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler . T.1
   Tác giả:  Tischer Michael.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1998
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler : T.2
   Tác giả:  Tischer Michael.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1998
Cơ sở toán trong lập trình
   Tác giả:  Đỗ Đức Giáo.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1998
Giải pháp cho lập trình Java 2
   Tác giả:  VN -Guide dịch.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2004