NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TIẾNG ANH 6 (273 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: English 6

10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi toefl iBT = 10 days crash course
   Tác giả:  Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda; Trần Bích Ngọc (dịch).
   Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM,
   Năm XB: 2017
10 Phút tự học tiếng Anh mỗi ngày
   Tác giả:  Nguyễn Thu Huyền (chủ biên); Mỹ Hương, Ngọc Mai (hiệu đính).
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội ,
   Năm XB: 2017
101 Helpful Hints for IELTS Academic Module
   Tác giả:  G. Adams , T. Peck , M. Piotrowski ,H. Piotrowski
   Nhà XB: Adams & Austen Press Pty Ltd ,
   Năm XB: 2000
120 tình huống trong tiếng anh
   Tác giả:  Hoàng Yến, Thanh Long.
   Nhà XB: Văn hóa Thông tin,
   Năm XB: 2010
200 Tình huống giao tiếp trong tiếng Anh
   Tác giả:  Chí Hùng, Yến Ngọc (Biên soạn).
   Nhà XB: Văn hóa Thông tin,
   Năm XB: 2010
30 Days to the TOEIC Test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lê Thành Tâm, Ngọc Phương Anh Lê (giới thiệu)
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2004
30 Days to the TOEIC Test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh (giới thiệu)
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2008
400 must-have words for the TOEFL [electronic resource]
   Tác giả:  Lynn Stafford-Yilmaz, Lawrence J. Zwier.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2005
5 steps to a 5 elektronisk ressurs : AP English language
   Tác giả:  Barbara L. Murphy, Estelle M. Rankin.
   Nhà XB: McGraw-Hill ,
   Năm XB: 2002
600 essential words for the toeic test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lin Lougheed.
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2007