NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (21 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Fundamentals of Law

Giáo trình pháp luật đại cương
   Tác giả:  Vũ Quang
   Nhà XB: Bách khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2017
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho môn học pháp luật đại cương
   Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thúy Nga
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2014
Hỏi và đáp pháp luật đại cương
   Tác giả:  Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội ,
   Năm XB: 2009
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Phan Thị Mỹ Hạnh.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai, Đoàn Nguyễn Hạnh
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM,
   Năm XB: 2017
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Nguyễn Văn Thạch, Võ Thiện Chánh, Vũ Anh Sao
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Phạm Hồng Thái ... [et. al].
   Nhà XB: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2003
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Vũ Đình Quyền.
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2007
Pháp luật đại cương
   Tác giả:  Vũ Đình Quyền.
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2006