NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
QUẢN TRỊ HỌC (38 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Principles of Management

945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc
   Tác giả:  Tài Thành,Vũ Thanh ( Sưu tầm và hệ thống hóa ).
   Nhà XB: Dân trí,
   Năm XB: 2013
Cẩm nang quản lý và điều hành doanh nghiệp
   Tác giả:  Ngọc Quang, Diệp Anh.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2008
Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
   Tác giả:  Trần Bá Hòa; Nguyễn Đình Thái(GVHD).
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007
Giải pháp quản lý của bạn
   Tác giả:  Võ Sáng Nghiệp
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2010
Giáo trình khoa học quản lý. T.1
   Tác giả:  Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009
Giáo trình Quản trị học
   Tác giả:  Phan Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Phương Đông,
   Năm XB: 2011
Giáo trình Quản trị học
   Tác giả:  Đồng Thị Vân Hồng.
   Nhà XB: Lao Động,
   Năm XB: 2009
Khoa học quản lý : giáo trình. T.2
   Tác giả:  Đoàn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Thu Huyền
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn = : Play to win
   Tác giả:  Cao Kiến Hoa; Giáp Văn Hoàng (dịch); Trịnh Tùng (hiệu đính).
   Nhà XB: Thanh niên,
   Năm XB: 2016
Kinh tế quản lý : Giáo trình
   Tác giả:  Vũ Kim Dũng chủ biên, Cao Thúy Xiêm chủ biên.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2003