NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KHỞI NGHIỆP (38 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Entrepreneurship

7 ngày khởi nghiệp
   Tác giả:  Dan Norris; Thảo Trần (dịch).
   Nhà XB: Lao động,
   Năm XB: 2017
Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh đạt tới thành công bằng kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp
   Tác giả:  Thomas Kubr,...[và những người khác]; Ngô Thế Vinh (dịch).
   Nhà XB: Dân trí,
   Năm XB: 2017
Đánh giá dự án khởi nghiệp mô hình dịch vụ "cà phê vận động"
   Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Vân
   Nhà XB:
   Năm XB:
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh : báo cáo tổng kết
   Tác giả:  ....
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Đỗ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Dung, Võ Thị Ngọc Huyền; Trần Thị Trang (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Võ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Thanh Thúy
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Đỗ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Dung, Võ Thị Ngọc Huyền
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Hành trang khởi nghiệp cho sinh viên
   Tác giả:  Nguyễn Đức Hà San ...[và những người khác]; Nguyễn Thị Kiều Oanh (GVHD).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Chân dung doanh nhân
   Tác giả:  Nhóm Interpress (biên soạn); Nguyễn Trung Toàn...[và nhóm biên dịch].
   Nhà XB: Văn hóa Thông tin,
   Năm XB: 2007
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Kỹ năng nghề nghiệp
   Tác giả:  Nhóm Interpress (biên soạn); Nguyễn Trung Toàn (dịch) .
   Nhà XB: Văn hóa Thông tin,
   Năm XB: 2007