NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN (66 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Creative Thinking and Time Management Skills

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học
   Tác giả:  Trương Thanh Cảnh
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
Các phương pháp sáng tạo = : Review of creativity methods
   Tác giả:  Phan Dũng.
   Nhà XB: Trẻ ,
   Năm XB: 2010
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản : The basic creativity princples. phần 2 =. part two
   Tác giả:  Phan Dũng.
   Nhà XB: Trẻ ,
   Năm XB: 2010
Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade negotiation
   Tác giả:  Thanh Hà.
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2008
Cẩm nang kinh doanh harvard - quản lý thời gian =
   Tác giả:  Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (dịch); Nguyễn Văn Quì (hiệu đính).
   Nhà XB: Tổng hợp,
   Năm XB: 2017
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh
   Tác giả:  Peter E. Friedes, David H. Maister; Khánh Vân (dịch)
   Nhà XB: Đà Nẵng,
   Năm XB: 2014
Giao tiếp kinh doanh : Giáo trình
   Tác giả:  Hà Nam Khánh(chủ biên), Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2010
Giao tiếp tiếng Hàn trong kinh doanh thương mại
   Tác giả:  Thùy Linh
   Nhà XB: Hồng Đức,
   Năm XB: 2013
Giao tiếp trong kinh doanh
   Tác giả:  Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy.
   Nhà XB: Tài Chính,
   Năm XB: 2006
Giáo trình giao tiếp kinh doanh
   Tác giả:  Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
   Nhà XB: Lao động - Xã hội ,
   Năm XB: 2011