NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
BÓNG RỔ 1 (17 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Basketball 1

Bóng rổ
   Tác giả:  Iu.M.Portnova;Trần Văn Mạnh (Dịch); Nguyễn Văn Hiếu (Hiệu đính).
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 1997
Coaching basketball for dummies
   Tác giả:  by National Alliance for Youth Sports, with Greg Bach.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2007
Dave Bing : a life of challenge ; foreword by Kareem Abdul-Jabbar
   Tác giả:  Drew Sharp.
   Nhà XB: Human Kinetics,
   Năm XB: 2013
Dr. Jack's leadership lessons learned from a lifetime in basketball
   Tác giả:  Jack Ramsay.
   Nhà XB: J. Wiley & Sons,
   Năm XB: 2004
Facing Michael Jordan : players recall the greatest basketball player who ever lived
   Tác giả:  edited by Sean Deveney, with Kent McDill.
   Nhà XB: Sports Publishing,
   Năm XB: [2014]
Five-star basketball presents my favorite moves : making the big plays
   Tác giả:  [edited by Leigh Klein and Matt Masiero].
   Nhà XB: Wish Pub.,
   Năm XB: 2003
Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ
   Tác giả:  Phạm Văn Thảo...[ và những người khác ].
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2012
Giáo dục thể chất Bóng rổ
   Tác giả:  Trung tâm Giáo dục Thể chất.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Giáo dục thể chất Bóng rổ
   Tác giả:  Bộ môn Giáo dục Thể chất
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Giáo trình bóng rổ : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT
   Tác giả:  Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Quốc Quân,Phạm Văn Thảo.
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2003