NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BÓNG CHUYỀN) (37 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Cầu lông : giáo trình dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Trần Văn Vinh, Đào Chí Thanh
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 1998
Coaching volleyball for dummies
   Tác giả:  National Alliance for Youth Sports with Greg Bach.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2009
Điền kinh : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
   Tác giả:  Nguyễn Đại Dương (chủ biên)...[ và những người khác ].
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2006
Đo lường thể thao : Giáo trình dùng cho giảng dạy Đại học, Cao học thể dục thể thao
   Tác giả:  Dương nghiệp Chí (Chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2004
Giáo trình bóng chuyền : sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng Sư phạm Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Đặng Hùng Mạnh (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Thể dục Thể thao,
   Năm XB: 2006
Giáo trình bóng đá : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Trần Đức Dũng.
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2007
Giáo trình bóng ném : dùng cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây
   Tác giả:  Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Soại
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2005
Giáo trình Cầu lông : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Hướng Xuân Nguyên, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2008
Giáo trình Karate-do : dùng cho sinh viên Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Trần Tuấn Hiếu (chủ biên), Nguyễn Đương Bắc; Nguyễn Danh Thái (hiệu đính)
   Nhà XB: Thể dục Thể thao,
   Năm XB: 2001
Giáo trình lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao : giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học Thể dục Thể thao
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Thể dục thể thao,
   Năm XB: 2012