NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (TRÌNH ĐỘ B) (117 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

5 bài thực hành nhanh để quản lý dữ liệu với Access
   Tác giả:  Nguyễn Đức Toàn.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2004
Absolute beginner's guide to Microsoft Office Access 2003
   Tác giả:  Mike Gunderloy chủ biên, Susan Sales Harkins chủ biên.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2003
Access - những câu hỏi hay nhất từ người sử dụng
   Tác giả:  Đinh Vũ Nhân.
   Nhà XB: Thanh Niên,
   Năm XB: 2001
Access 2000 VBA handbook
   Tác giả:  Susann Novalis.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 1999
Access 2002 : Core & Expert
   Tác giả:  Kathleen Stewart.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2002
Access 2002 Bible
   Tác giả:  Prague Cary N.
   Nhà XB: Wiley Publishing, Inc,
   Năm XB: 2002
Access 2002 bible
   Tác giả:  Prague Cary N, Michael R Irwin.
   Nhà XB: Hungry Minds,
   Năm XB: 2001
Access 2002 VBA Handbook
   Tác giả:  Dana Jones, Susann Novalis
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2001
Access 2003 Bible
   Tác giả:  Jennifer Reardon, Cary N. Prague.
   Nhà XB: Wiley Publishing, Inc,
   Năm XB: 2003
Access 2003 for Starters
   Tác giả:  Kate Chase, Scott Palmer.
   Nhà XB: Reilly Media, Inc.,
   Năm XB: 2005