NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY (99 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học về thiết kế hợp lý các chi tiết máy, nhóm tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung. Nó trang bị cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết máy và bộ phận máy có mặt ở hầu hết các máy hiện đại, cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc và kết cấu các chi tiết máy, bồi dưỡng khả năng độc lập giải quyết các vấn đề tính toán thiết kế chi tiết máy và các hệ dẫn động cơ khí, những nội dung hết sức quan trọng trong thiết kế máy nói chung.

Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Chi tiết máy
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2001
Chi tiết máy : Bài tập
   Tác giả:  S.N. Nitriportric, Võ Trần Khúc Nhã dịch.
   Nhà XB: Hải Phòng,
   Năm XB: 2004
Chi tiêt máy. Tập 2
   Tác giả:  Nguyễn Trọng Hiệp.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2007
Chi tiết máy-Tập 1
   Tác giả:  Nguyễn Trọng Hiệp.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2007
CNC : technology and programming
   Tác giả:  Steve Krar, Arthur Gill.
   Nhà XB: Gregg Division, McGraw-Hill,
   Năm XB: 1990
Cơ khí : Ứng dụng phổ thông
   Tác giả:  Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2004
Cơ sở thiết kế máy
   Tác giả:  Nguyễn Hữu Lộc.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2008
Cơ sở thiết kế máy
   Tác giả:  Hà Ngọc Nguyên.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Cơ sở thiết kế máy
   Tác giả:  Lê Văn Uyển.
   Nhà XB: Giáo Dục Việt Nam,
   Năm XB: 2011