NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC (37 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: - Nội dung môn học giới thiệu về công nghệ CAD/CAM, quá trình sản xuất tự động có ứng dụng máy tính vào công việc thiết kế mẫu mã sản phẩm và gia công sản xuất tạo hình sản phẩm. Trình bày cơ sở toán học dùng để xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu và mô tả đối tượng thiết kế vào máy tính. Trình bày nguyên lý cấu tạo của hệ thống thiết bị điều khiển số, chuyển động nội suy, cách thức lập trình điều khiển số nói chung và lập trình điều khiển số trên máy phay CNC nói riêng. - Môn học giới thiệu các lệnh lập trình gia công phay và tiện phục vụ cho quá trình điều khiển gia công trên máy CNC. Giới thiệu các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ cho quá trình thiết và lập trình gia công như Autodesk Inventer, Matercam...

CNC : technology and programming
   Tác giả:  Steve Krar, Arthur Gill.
   Nhà XB: Gregg Division, McGraw-Hill,
   Năm XB: 1990
Computer-Aided Design, Engineering, and Manufacturing
   Tác giả:  Cornelius Leondes chủ biên.
   Nhà XB: CRC Pr I Llc,
   Năm XB: 2000
Công nghệ CAD CAM
   Tác giả:  Đoàn Thị Minh Trinh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1998
Công nghệ cadcam- Cad
   Tác giả:  Đoàn Thị Minh Trinh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1998
Công nghệ cadcam. Thiết kế và sản xuất với sự trợ giúp của máy tính : bài giảng
   Tác giả:  Trần Đình Huy.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Công nghệ CADCAMCNC
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Công nghệ cadcamcnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Công nghệ cadcamcnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
Công nghệ CNC
   Tác giả:  Trần Văn Địch
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009
Công nghệ gia công cnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014