NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (25 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giúp sinh viên có khái niệm cơ bản về kinh tế kỹ thuật, kiến thức về phân tích kinh tế kỹ thuật là giá trị thời gian của tiền tệ. Trình bày phân tích thay thế với các đặc thù riêng như sự xác định các phương án phòng thủ, thách thức; xác định các chi phí như chi phí hồi vốn, chi phí chìm, chi phí cơ hội; các bài toán về tuổi thọ kinh tế, ra quyết định hủy bỏ, thay thế. Trình bày ra quyết định trong điểu kiện có rủi ro và ra quyết định trong điều kiện bất định.

Hoạch định chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp của tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đến năm 2020
   Tác giả:  Nguyễn Thị Huyền; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Á
   Tác giả:  Lê Xuân Hội; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật-Tập 1
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Công Nhân kỹ thuật,
   Năm XB: 1988
Kinh tế kỹ thuật
   Tác giả:  Nguyễn Như Phong
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
Kinh tế kỹ thuật
   Tác giả:  Lê Kiên Cường.
   Nhà XB: Đại học Lạc Hồng,
   Năm XB: 2010
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam
   Tác giả:  Trần Thị Linh; Phạm Thanh Thủy (Giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà điều hành điện lực Đức Linh 2
   Tác giả:  Trần Ngọc Châu; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trụ sở phường đội 16, quận 11
   Tác giả:  Phạm Ngọc Hiếu; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum
   Tác giả:  Nguyễn Hồng Thảo Nhi; Trương Công Thuận (Giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Long Khành B - huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
   Tác giả:  Ngô Minh Phương Điền; Trần Thị Kha (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017