NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
KỸ THUẬT NÂNG VẬN CHUYỂN (10 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học Kỹ thuật nâng - vận chuyển cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ giới hóa, quá trình nâng - vận chuyển vật trong các ngành công nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Qua đó sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, cách lựa chọn, quản lý, biết tính toán, thiết kế các cơ cấu, chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển.

Điều khiển thang máy ứng dụng PCL CPM1
   Tác giả:  Võ Thành Đức, Trần Thiện Hướng, Dương Thái.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2003
Kết cấu thép của thiết bị nâng
   Tác giả:  Huỳnh Văn Hoàng, Trần Thị Hồng, Lê Hồng Sơn
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2005
Kỹ thuật nâng chuyển. T.1
   Tác giả:  Huỳnh Văn Hoàng, Nguyễn Hồng Ngân.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2001
Kỹ thuật nâng chuyển. T.2- Máy vận chuyển liên tục
   Tác giả:  Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2004
Máy nâng chuyển : bài tập
   Tác giả:  Nguyễn Hồng Ngân
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
Mô hình thực tập thang máy và bài tập ứng dụng trên Simatic S7-200 : Tài liệu giới thiệu
   Tác giả:  Trần Văn Chính, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Đăng Tiến.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB:
Thang máy
   Tác giả:  Nguyễn Danh Sơn
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2010
Thang máy
   Tác giả:  Nguyễn Danh Sơn
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
Thiết kế và thi công mô hình thang máy
   Tác giả:  Lê Phước Lộc, Phan Huy Anh Tuấn; Nguyễn Cao Trí (giảng viên hướng dẫn)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy
   Tác giả:  Bộ xây dựng.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 2002