NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
VI ĐIỀU KHIỂN (11 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến vi điều khiển họ MCS-51: cấu trúc hoạt động của họ vi điều khiển MCS-51, cách thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt động đặc trưng. Đi sâu vào thiết kế ứng dụng và một số giải thuật điều khiển.

Họ vi điều khiển 8051
   Tác giả:  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2001
Họ vi điều khiển 8051
   Tác giả:  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2005
Nghiên cứu sử dụng chip vi điều khiển AVR và ứng dụng trong truyền dữ liệu không dây
   Tác giả:  Lê Minh Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications
   Tác giả:  Kenneth J. Ayala
   Nhà XB: West Publishing ,
   Năm XB: c1991
Vi điều khiển
   Tác giả:  Phạm Quốc Phương.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Vi điều khiển
   Tác giả:  Phạm, Quốc Phương
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Vi điều khiển : cấu trúc - lập trình và ứng dụng
   Tác giả:  Kiều Xuân Thực chủ biên, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Trung Kiên.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2008
Vi điều khiển : giáo trình
   Tác giả:  Phạm Hùng Kim Khánh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
Vi điều khiển : Giáo trình thí nghiệm dành cho sinh viên Đại học
   Tác giả:  Khoa Điện - Điện tử.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB:
Vi điều khiển nâng cao
   Tác giả:  Phạm Quốc Phương
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017