NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
PLC (47 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giúp cho sinh viên nắm được cấu trúc phần cứng của PLC S7-300, có khả năng hiểu được trạng thái hoạt động của PLC S7-300. Tìm hiểu và nắm được cách lập trình trên phần mềm lập trình Step7 - Manager. Sinh viên nắm được các nguyên tắc lập trình cơ bản cho PLC S7-300. Sinh viên nắm được các nhóm lệnh cơ bản của PLC S7-300: Các lệnh logic, bộ định thời (timer), bộ đếm (counter), các lệnh điều khiển toán học, điều khiển chương trình,...

Automating manufacturing systems with PLCs : version 7.0, April, 2005
   Tác giả:  Hugh Jack.
   Nhà XB:
   Năm XB: 2005
Báo cáo cuối khoá chuyên đề PLC
   Tác giả:  Mai Xuân Đạt.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2002
Cải tiến hệ thống điều khiển máy dập đầu thép trong công nghệ sản xuất trụ điện bê tông tiền áp bằng PLC - máy tính
   Tác giả:  Hoàng Tuấn Phi.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2003
Điều khiển mô hình công nghiệp sử dụng PLC và màn hình giao diện cảm ứng
   Tác giả:  Lê Ngọc Đức, Võ Trần Quân.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
Điều khiển mô hình công nghiệp ứng dụng PLC và màn hình giao diện cảm ứng
   Tác giả:  Lê Ngọc Đức, Võ Trần Quân.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2003
Điều khiển và giám sát với PLC OMRON & WINCC
   Tác giả:  Lê Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
   Nhà XB: Bách khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2016
Dùng PLC logo diều khiển giao thông
   Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2003
Giáo trình Lập trình PLC
   Tác giả:  Bộ Xây dựng.
   Nhà XB: Xây dựng,
   Năm XB: 2013
Hệ thống ATS điều khiển bằng PLC
   Tác giả:  Lê Thành Đồng.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2002
Hệ thống ATS điều khiển bằng PLC
   Tác giả:  Đỗ Quốc Huy.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Công nghệ ,
   Năm XB: 2003