NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TH CAD/CAM/CNC (16 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận hành gia công được trên máy CNC. Thông qua các bài tập thực hiện để sinh viên có kiến thức về quy trình gia công chế tạo sản phẩm cơ khí nói chung trên máy điều khiển bằng chương trình số.

Computer-Aided Design, Engineering, and Manufacturing
   Tác giả:  Cornelius Leondes chủ biên.
   Nhà XB: CRC Pr I Llc,
   Năm XB: 2000
Công nghệ CAD CAM
   Tác giả:  Đoàn Thị Minh Trinh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1998
Công nghệ cadcam- Cad
   Tác giả:  Đoàn Thị Minh Trinh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1998
Công nghệ cadcam. Thiết kế và sản xuất với sự trợ giúp của máy tính : bài giảng
   Tác giả:  Trần Đình Huy.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Công nghệ cadcamcnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2015
Công nghệ cadcamcnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Công nghệ CADCAMCNC
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Đồ họa kỹ thuật ứng dụng thiết kế rập mẫu và nhảy cỡ vóc
   Tác giả:  Võ Phước Tấn, Huỳnh Văn Thức, Thiều Thanh Tân.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2006
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS & sản xuất tích hợp CIM
   Tác giả:  Trần Văn Địch.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2001
Hướng dẫn sử dụng mastercam X
   Tác giả:  Trần Đình Huy
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2007