NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
THỰC TẬP CƠ KHÍ (28 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tạo được các sản phẩm cơ khí bằng thủ công như nguội cho đến sử dụng máy công cụ như tiện, phay. Thông qua các bài tập thực hiện để sinh viên có kiến thức về quy trình gia công chế tạo sản phẩm cơ khí.

Cẩm nang cơ khí : T.1 - Nguyên lý thiết kế
   Tác giả:  Orlôp P.I.
   Nhà XB: Hải Phòng,
   Năm XB: 2003
Cẩm nang cơ khí : T.2 - Nguyên lý thiết kế
   Tác giả:  Orlôp P.I.
   Nhà XB: Hải Phòng,
   Năm XB: 2003
Cơ khí : Ứng dụng phổ thông
   Tác giả:  Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2004
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2005
Cơ sở kỹ thuật cơ khí
   Tác giả:  Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 2005
Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề
   Tác giả:  Đàm Ngạn Phú (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Bách Khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2017
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí
   Tác giả:  Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2005
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật
   Tác giả:  Trần Văn Địch chủ biên ... [et. al].
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2003
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: HUTECH ,
   Năm XB: 2018
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015