NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG (12 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về tài nguyên môi trường, về những hệ quả tác động tiêu cực đến môi trường do quá trình phát triển của con người, quan hệ tương tác giữa yêu cầu bảo tồn tài nguyên môi trường với nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội và các chương trình hành động vì sự phát triển bền vững.

Con người và môi trường
   Tác giả:  Lê Thanh Vân
   Nhà XB: Đại học Sư phạm,
   Năm XB: 2009
Con người và môi trường
   Tác giả:  Hoàng Hưng.
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2000
Con người và môi trường
   Tác giả:  Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2005
Con người và Môi trường ở bãi rác Đông Thạnh : bước đầu điều tra, nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường ở bãi rác Đông Thạnh
   Tác giả:  Võ Thị Bích Vân...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2000
Con người và môi trường sống
   Tác giả:  Vũ Văn Bằng.
   Nhà XB: Văn Hóa Thông Tin,
   Năm XB: 2004
Đánh giá suy thoái đất tại vườn quốc gia Phú Quốc do tác động của con người-đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp
   Tác giả:  Vũ Hoàng Nam; Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014
Khoa học môi trường (con người và môi trường)
   Tác giả:  Hoàng Hưng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Khoa học môi trường (Con người và môi trường)
   Tác giả:  Hoàng Hưng
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2013
Môi trường và con người
   Tác giả:  Võ Văn Minh.
   Nhà XB:
   Năm XB: 2007
Môi trường và con người
   Tác giả:  Lê Thị Thanh Mai.
   Nhà XB:
   Năm XB: 2008