ĐẶT LẠI MẬT KHẨU CỦA BẠN
Để đặt lại mật khẩu của bạn, xin nhập tài khoản Thư viện HUTECH của bạn và các ký tự trong ảnh bên dưới.
Tài khoản:
ví dụ: mã số sinh viên hoặc mã nhân viên/giảng viên của HUTECH
 
Email:
chú ý: email mà bạn đã đăng ký với Thư viện HUTECH
 
  
Edit
  
Notes
There are no items to show in this view of the "Resetpass" list.