Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 10375 nhan đề - trong 1038 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.112  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 115996
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Kiên Trần
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thế giới,  - 2017
ID: 115994
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Tô Trung Thành
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Chính trị quốc gia,  - 2017
ID: 115993
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trường Đình Nhơn, Phạm Quang Huy
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thanh niên,  - 2017
ID: 115992
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vũ Hoa Tươi
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Tài chính,  - 2017
ID: 115991
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Chris Anderson; Hồng Hạnh (dịch)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thế giới,  - 2017
ID: 115990
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Lao động,  - 2017
ID: 115989
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phạm Hồng Thái...[và những người khác]
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Chính trị quốc gia,  - 2017
ID: 115988
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TPHCM :  - Hồng Đức,  - 2017
ID: 115987
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vũ Thị Thúy
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TPHCM :  - Hồng Đức,  - 2017
ID: 115986