DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 5513 nhan đề - trong 552 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phuong Uyen Tran, Jackie Horne, John Kador.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 338.766362  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Charleston ., SC :  - ForbesBooks,  - 2018.
ID: 121228
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nigel Blackaby, Constantine Partasides, Alan Redfern, Martin Hunter.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 341.522  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thanh Niên,  - 2018
ID: 121227
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên.
ISBN: 9786048224738  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 728.09597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2018
ID: 121226
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng.
ISBN: 9786048224721  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 696.000  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2018
ID: 121225
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Quang Hùng.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.50285  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Lao động,  - 2018
ID: 121224
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Trần Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh.
ISBN: 9786048224745  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 624.1762  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2018
ID: 121223
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phạm Thị Hồng
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 342  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - ,  - 2012
ID: 121221
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Thanh Thủy (Chủ biên)...[và những người khác].
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 509.2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Văn hóa Thông tin,  - 2014
ID: 121220
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trương Văn Tân
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.5  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Tổng hợp TP.HCM,  - 2016
ID: 121219
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 371.36  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 121218