Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7482 nhan đề - trong 749 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ (tổng biên tập)...[và những người khác].
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.8  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 112151
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phùng Sơn.
ISBN: 9786047842773  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 398.09597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Mỹ thuật,  - 2016
ID: 112150
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Hồ Đắc Lộc (trưởng ban)...[và những người khác].
ISBN: 9786049224799  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 332  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế TP.HCM,  - 2017
ID: 112149
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Tom Hutchinson and Alan Waters
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Cambridge University Press,  - I987
ID: 112116
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Sarah Benesch.
ISBN: 0805834338 (cloth : alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428/.0071  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Mahwah, N.J. :  - L. Erlbaum Associates,  - 2001.
ID: 112115
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: John M. Swales & Christine B. Feak.
ISBN: 0472034758 (Paperback : acidfree paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Ann Arbor :  - The University of Michigan Press,  - 2012.
ID: 112114
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Helen Basturkmen.
ISBN: 0805844171  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428/.0071  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Mahwah, N.J. :  - Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,  - 2006.
ID: 112113
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Helen Basturkmen.
ISBN: 023022797X (hbk.)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428.0071/1  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY :  - Palgrave Macmillan,  - 2010.
ID: 112112
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Brian Paltridge and Sue Starfield.
ISBN: 9780470655320 (cloth)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 372.6  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Malden, Ma. :  - John Wiley & Sons Inc.,  - 2013.
ID: 112111
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 338.5  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 112110