Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 13463 nhan đề - trong 1347 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ling Guan chủ biên, Sun-Yuan Kung chủ biên, Jan Larsen chủ biên.
ISBN: 0849334926  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 006.4  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Boca Raton :  - CRC Press,  - 2001
ID: 119574
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Elisabetta Drudi
ISBN: 9054960809  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 741.672  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam :  - Pepin Press,  - 2001
ID: 119573
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Sandra Burke.
ISBN: 0958239177  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 741.6/72  - Sách cùng loại
Thông tin XB: [Ringwood] :  - Burke Pub.,  - 2006
ID: 119572
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: George N. Agrios.
ISBN: 0120445654 (alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 571.9/2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam ; Boston :  - Elsevier Academic Press,  - 2005.
ID: 119571
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 355.007  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 119570
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 355.007  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 119569
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Alexander I. Poltorak, Paul J. Lerner.
ISBN: 0471432334 (pbk. : alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 346.7304/8  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hoboken, N.J. :  - John Wiley & Sons,  - 2004.
ID: 119568
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: [edited] by Aggelos Katsaggelos and Nick Galatsanos.
ISBN: 9781441950635  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 621.36/7  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Boston :  - Kluwer,  - 1998.
ID: 119567
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ronald E. Walpole ... [et al.].
ISBN: 9780321629111  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 519.02/462  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Upper Saddle River, NJ :  - Pearson Prentice Hall,  - 2011
ID: 119566
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: by Elizabeth Moran, Joseph Yu, and Val Biktashev.
ISBN: 1592573444 (pbk.)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 133.3/337  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Alpha Books,  - 2005
ID: 119565