Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 9027 nhan đề - trong 903 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Võ Đình Tùng.
ISBN: 9786047614875  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 621.381  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Giao thông Vận tải,  - 2017
ID: 114448
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 959.7  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Viện nghiên cứu Công nghệ & Phát triển SENA,  - 2017.
ID: 114447
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Võ Văn Anh Tài; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 114446
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần Hữu Trương; Lư Nhật Vinh (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 114445
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: .
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - ,  -
ID: 114444
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Lương Thị Hồng Nhung; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 114443
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Lin Lougheed; Nguyễn Thành Yến (giới thiệu)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Tp.HCM :  - Phương Nam,  - 2002
ID: 114442
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 025  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - [k.n.x.b],  - 2009.
ID: 114441
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Gia Bảo; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 692.8  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 114440
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: K. M. Alikanôp, V. V. Ivanôp, I. A. Malkhanôva
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 491.7395922  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Maxcơva :  - Maxcơva,  - 1987
ID: 114439