DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 13540 nhan đề - trong 1354 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp.HCM
ISBN: 9786046710820  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 600  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Khoa học và Kỹ Thuật,  - 2018
ID: 119660
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp.HCM
ISBN: 9786047918171  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 332.07  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Tài chính,  - 2018
ID: 119659
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp.HCM
ISBN: 9786046710837  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 607  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Khoa học và Kỹ Thuật,  - 2018
ID: 119658
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp.HCM
ISBN: 9786049224799  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 332.07  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế Tp.HCM,  - 2017
ID: 119657
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Võ Đình Tùng
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 621.381  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Giao thông vận tải,  - 2018
ID: 119656
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: .
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - ,  -
ID: 119655
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi
ISBN: 9786049504488  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 363.192  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Bách Khoa Hà Nội,  - 2018
ID: 119654
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Phương
ISBN: 9786049504501  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 621.942  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Bách Khoa Hà Nội,  - 2018
ID: 119653
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Đức Dũng
ISBN: 9786049504495  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 662.88  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Bách Khoa Hà Nội,  - 2018
ID: 119652
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Max Bell...[et al]
ISBN: 9780076576517  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 510  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Chicago, Ill. : McGraw-Hill Education,  -  - 2012.
ID: 119651