Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8809 nhan đề - trong 881 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: 宮城 幸枝, 柴田 正子, 太田 淑子, 牧野 恵子, 三井 昭子
ISBN: 9784893586322  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 495.6  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Japan :  - Bonjinsha,  - 2007
ID: 114143
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
ISBN: 9786041059108  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 418.02  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Tp.HCM :  - Trẻ,  - 2014
ID: 114142
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Merle Schwartz, 1st ed.
ISBN: 9780073403786  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 370.114  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - The McGraw-Hill, Inc,  - 2008
ID: 114141
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Duane Roen, Gregory R. Glau, Barry M. Maid.
ISBN: 9780077424305  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 808.042  - Sách cùng loại
Thông tin XB: American :  - The McGraw-Hill, Inc,  - 2013
ID: 114140
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Karin Knisely.
ISBN: 9781429234917  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 808.066  - Sách cùng loại
Thông tin XB: American :  - Sinauer Associates, Inc,  - 2009
ID: 114139
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vũ Gia Hiền.
ISBN: 9786045960745  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 973  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Tp. HCM :  - Lao Động,  - 2016
ID: 114138
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: .
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - ,  -
ID: 114137
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Vũ Thị Tuyết; Trần Thị Trang (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 114136
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Bùi Lê Hoàng Khôi; Trần Thị Trang (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 114135
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 114134