Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 6668 nhan đề - trong 667 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mark Kopecky.
ISBN: 9781612124582 (pbk. : alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 631.861  - Sách cùng loại
Thông tin XB: North Adams, MA :  - Storey Publishing,  - 2015.
ID: 111073
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Chris Barnard.
ISBN: 0130899364  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 591.5  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Harlow, England :  - Pearson Education,  - 2004.
ID: 111072
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Dư Thanh Hằng
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 636.0852  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Huế :  - Đại học Huế,  - 2014
ID: 111071
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lesley G. King
ISBN: 0721687067  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 636.708962  - Sách cùng loại
Thông tin XB: :  - Saunders,  - 2004
ID: 111070
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Huỳnh Văn Nguyệt.
ISBN: 9786047849338  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 394.109597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Mỹ thuật,  - 2016
ID: 111069
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Bùi Ngọc Phúc (Chủ biên),...[và những người khác].
ISBN: 9786047844760  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 398.09597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Hội nhà văn Việt Nam,  - 2016
ID: 111068
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Milad Manafi
ISBN: 9789533073125  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 636.08245  - Sách cùng loại
Thông tin XB: :  - InTech,  - 2011
ID: 111067
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Tòng Văn Hân
ISBN: 9786049070785  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 398.4109597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Sân Khấu,  - 2016
ID: 111066
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Võ Văn Hòe (Sưu tầm và chú giải)
ISBN: 9786045371688  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 398.209597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Hội nhà văn Việt Nam,  - 2016
ID: 111065
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Dương Thái Nhơn.
ISBN: 9786049070914  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 398.209597  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Sân Khấu,  - 2016
ID: 111064