Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8277 nhan đề - trong 828 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: H. Douglas Brown, Heekyeong Lee
ISBN: 0133925854 (pbk.)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 418.0071  - Sách cùng loại
Thông tin XB: White Plains, NY :  - Pearson Education,  - 2015
ID: 113263
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Peter Hubbard ... [et al.].
ISBN: 0194327108 (pbk.)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428.007  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Oxford ; New York :  - Oxford University Press,  - 1983.
ID: 113262
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nugrahenny T. Zacharias.
ISBN: 144383551X  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 407.2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Britain :  - Cambridge Scholars Publishing,  - 2012
ID: 113261
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: James D. Lester,James D. Lester, Jr.
ISBN: 032126763X  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 808.0663  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Pearson/Longman,  - 2006.
ID: 113260
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: W.F. Bolton.
ISBN: 0394322800  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 420  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York, N.Y. :  - Random House,  - 1982.
ID: 113259
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Robert Lado.
ISBN: 0472085425  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 407  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Ann Arbor :  - The University of Michigan Press,  - 1957
ID: 113258
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: John de Szendeffy.
ISBN: 0472030485 (pbk. : alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 418.00285  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Ann Arbor :  - University of Michigan Press,  - 2005.
ID: 113257
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Don Kiraly.
ISBN: 1900650339  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 418.02071  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Manchester, UK ; Northampton, Mass. :  - St. Jerome Pub.,  - 2000.
ID: 113256
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch]
ISBN: 9786041057296  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 572.8  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2015
ID: 113255
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Bích Hà.
ISBN: 9786045964743  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 649.1  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Lao động,  - 2016
ID: 113254