DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 13719 nhan đề - trong 1372 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Song Hà.
ISBN: 9786045993477 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 895.922334  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Lao động,  - 2018
ID: 120019
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh.
ISBN: 9786041008082 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 895.922334  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2017
ID: 120018
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh.
ISBN: 9786041004832 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 895.922334  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2018
ID: 120016
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh.
ISBN: 9786041005433 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 895.922334  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2018
ID: 120017
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Trung Hòa.
ISBN: 9786049035203 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 615.88  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Thừa Thiên Huế :  - Thuận Hóa,  - 2015
ID: 120015
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: Đoàn Xuân Dũng..[và những người khác].
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 610.3  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Y học ,  - 2012
ID: 120014
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: Ngô Gia Hy (chủ biên).
ISBN: 9786046611943 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 610.3  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Y học ,  - 2015
ID: 120013
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vy Hiệp.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 629.254  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCm :  - Tổng hợp TP.HCM,  - 2011
ID: 120012
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda; Trần Bích Ngọc (dịch).
ISBN: 9786045867020 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Tổng hợp TP.HCM,  - 2017
ID: 120011
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Stephenie Meyer; Tịnh Thủy (dịch).
ISBN: 9786041116894 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 813.6  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2018
ID: 120009