DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 5834 nhan đề - trong 584 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson
ISBN: 9780194423601  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Oxford ; New York : |b Oxford University Press,  -  - 2011
ID: 121716
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by María de los Ángeles Gómez González, J. Lachlan Mackenzie, Elsa M. González Álvarez
ISBN: 9789027215710  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 410  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam ; Philadelphia :  - John Benjamins,  - 2008.
ID: 121715
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả:
ISBN: 9789027221469  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 401.41  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam :  - John Benjamins B.V,  - 1996
ID: 121714
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Paul Baker, Sibonile Ellece
ISBN: 9781847063212  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 401.41  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Continuum International Publishing Group,  - 2011
ID: 121713
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả:
ISBN: 9781119003618  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 370.72  - Sách cùng loại
Thông tin XB: San Francisco :  - John Wiley & Sons,,  - 2016
ID: 121712
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: John W. Creswell
ISBN: 9781452226101  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 300.721  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Thousand Oaks :  - SAGE Publications,  - 2014.
ID: 121711
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by BrianTomlinson.
ISBN: 9780521157049 (Paperback : alk. paper)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 418.0071  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Cambridge, N.Y. :  - Cambridge University Press,  - 2011.
ID: 121710
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Đặng Văn Quang; Phạm Thị Thiết (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 121709
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Bùi Đức Hùng...[và những người khác]
ISBN: 9786049506406  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 333.7917  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Bách khoa Hà Nội,  - 2018
ID: 121707
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương.
ISBN: 9786049506420  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.16  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Bách khoa Hà Nội,  - 2018
ID: 121706