DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 5281 nhan đề - trong 529 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Huỳnh Hoàng Huynh; Trương Đình Nhơn (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120943
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ken Freund, Mike Stubblefield, John H. Haynes.
ISBN: 1850107297  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: America :  - Haynes,  - 1991.
ID: 120942
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Lê Trọng Thiên Thanh ; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120941
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Tom Denton.
ISBN: 9780080969459  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: New York :  - Elsevier Ltd,  - 2011.
ID: 120940
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Phạm Hoàng Tuấn ; Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120939
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Phạm Văn Tài ; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120938
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Phạm Tiến Sĩ ; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120937
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần Ngọc Kiên ; Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120936
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Bùi Thành Hoài ; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120935
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu ; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 120934