Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7232 nhan đề - trong 724 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: [Carlton Stoiber ... et al.].
ISBN: 9201057032  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Vienna :  - International Atomic Energy Agency,  - 2003.
ID: 111746
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lorenzo Riccardi
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Springer ,  - 2014
ID: 111745
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Christian Reus-Smit.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 341  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Cambridge, UK ; New York :  - Cambridge University Press,  - 2004.
ID: 111744
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Edward Best, Thomas Christiansen, Pierpaolo Settembri
ISBN: 9781847203458  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 341.242/2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Cheltenham, UK ; Northampton, MA :  - Edward Elgar,  - 2008.
ID: 111743
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Werner Menski.
ISBN: 0521675294  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 340/.2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Cambridge University Press,  - 2006.
ID: 111742
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Yoshifumi Tanaka, University of Copenhagen, Faculty of Law.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 341.45  - Sách cùng loại
Thông tin XB:  -  -
ID: 111740
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Roy Goode, Emeritus Professor of Law, University of Oxford, and Emeritus Fellow of St. John's College, Oxford; Herbert Kronke, Professor of Law and Director of the Institute for Comparative Law, Conflict of Laws and International Business Law at Heidelberg University; Ewan McKendrick, Registrar of the University of Oxford, Professor of English Private Law and Fellow of Lady Margaret Hall, Oxford.
ISBN: 9780198735441 (pbk.)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB:  -  -
ID: 111741
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: by Adrian Briggs, St. Edmund Hall, University of Oxford.
ISBN: 0199679274 (cloth)  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB:  -  -
ID: 111739
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Peter Stone
ISBN: 9781848440838  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 340.9094  - Sách cùng loại
Thông tin XB: UK :  - Edward Elgar,  - 2010
ID: 111738
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: 도태돈, 노명호, 한영우, 권태억, 서중석.
ISBN: 9788936470395  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Korea :  - Changbi Publishers,  - 2008
ID: 111737