Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 12178 nhan đề - trong 1218 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Huỳnh Đức Thịnh; Phạm Minh Nhựt (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118153
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đỗ Anh Duy; Nguyễn Thị Hai (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118152
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết mai; Nguyễn Thị Thu Hương (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 118151
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Pốc Tiểu Phối; Bùi Đức Chí Thiện (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118150
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đỗ Thị Bé Đào; Lâm Văn Mân (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118149
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đỗ Phương Vy; Trần Thị Ngọc Mai (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118148
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Tuyên; Bùi Đức Chí Thiện (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118147
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn; Nguyễn Lệ Hà (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118146
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; Huỳnh Kim Phụng (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118145
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trương Hoàng Thi; Lâm Văn Mân (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 118144