DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7064 nhan đề - trong 707 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trương Gia Hưng; Trịnh Thị Lan Anh(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 123309
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Ngô Lê Hồng Duyên; Trần Thị Tưởng An(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 123308
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Hoàng Khải; Nguyễn Ngọc Hồng(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 123307
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Uyển My; Nguyễn Tiến Thắng, Đỗ Thị Tuyến(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 123306
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc; Nguyễn Như Nhứt, Nguyễn Quốc Linh(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 123304
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Hồ Thị Bích Phương;Nguyễn Hoài Hương(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 123303
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên; Võ Minh Sơn, Ngô Đức Duy(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 123301
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương;Nguyễn Thị Hai(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 123300
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Anh Thy; Phạm Huỳnh Ninh(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 123299
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Phan Nguyễn Hương Thảo; Nguyễn Hoài Hương(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 123298