Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 13499 nhan đề - trong 1350 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: George Wypych.
ISBN: 1895198623035 (OCoLC)ocn829422038040 NLC lccopycat  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.1  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Toronto :  - ChemTec Pub.,  - 2013264 4 ©2013
ID: 119619
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: David A. Patterson, University of California, Berkeley, John L. Hennessy, Stanford University ; with contributions by Perry Alexander, The Univesity of Kansas [and seventeen others].
ISBN: 9780128017333  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 004.21  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam ; Boston :  - Elsevier/Morgan Kaufmann,  - 2017264 4 ©2017
ID: 119618
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: David A. Patterson, John L. Hennessy ; with a contribution by Peter J. Ashenden, James R. Larus, Daniel J. Sorin.
ISBN: 9780124077263  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 004.21  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Amsterdam ; Boston :  - Elsevier/Morgan Kaufmann,  - 2014
ID: 119617
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Tiến Phát, Tiến Đạt (sưu tầm và hệ thống)
ISBN: 9786049222863 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 343.597034  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế TP.HCM,  - 2016
ID: 119616
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Xuân Lân (chủ biên)...[và những người khác].
ISBN: 9786046708575 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 622.3382  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Khoa học và Kỹ Thuật,  - 2017
ID: 119615
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Đào Phương Diệp (chủ biên), Đỗ Văn Huê.
ISBN: 9786045406267 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 543  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Đại học Sư phạm,  - 2017
ID: 119614
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 340.092  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Trẻ,  - 2013
ID: 119613
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hoàng Văn Cúc...[và những người khác]
ISBN: 9786046629337 :  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 611  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Y học,  - 2017
ID: 119612
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Minh Thạnh
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 624.2  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Tp.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 119611
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Vũ Cao Đàm.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 001.4  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Khoa học và Kỹ Thuật ,  - 2011
ID: 119610