Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 11135 nhan đề - trong 1114 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Thái Thị Thùy Trang; Nguyễn Đình Quân (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117005
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý ;Trần Thị Ngọc Mai (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117004
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: ;Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117003
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Võ Thị Lan Thanh; Nguyễn Thị Hai (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117002
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương; Nguyễn Thị Tâm (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117001
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Chí Phúc; Nguyễn Hoài Hương (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 117000
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Phan Thị Thùy Linh; Phạm Minh Nhựt (GVHD).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2014
ID: 116999
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
ISBN: 9786048220853  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2017
ID: 116998
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Mạnh Hùng, Trương Minh Phúc; Nguyễn Thanh Bình (giảng viên hướng dẫn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TPHCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 116997
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Trọng Nha, Nguyễn Hữu Hiền; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (giảng viên hướng dẫn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TPHCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 116996