DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7764 nhan đề - trong 777 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Trần Hoàng Kim Ngân , Bùi Thị Quỳnh Dao ; Nguyễn Đức Minh(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124230
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Phạm Bảo Trân; Trần Phương Thảo(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124229
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Phạm Minh Tiến , Đỗ Tấn Phát ; Nguyễn Thị Mỹ Hòa(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124228
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124227
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Ngô Trường An; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124226
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Dương Hải Đăng , Nguyễn Thành Đôn ; Nguyễn, Phụ Thượng Lưu
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124225
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đinh Quang Đạt , Lâm Hồng Quang Kỹ , Trần Văn Tùng , Lục Triệu Nhứt , Nguyễn Minh Trọng ; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124224
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124223
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Quan Tấn Đạt , Huỳnh Nhật Hào , Trịnh Hoài Linh , Nguyễn Duy Khuê , Võ Hoàng Tấn Phong ; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124222
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lương Gia Bảo ; Nguyễn Như Dương ; Bùi Ngô Thiện Hòa ; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 124221