Sinh học : T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2005, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Sinh học tế bào và hóa sinh học2. Sinh lý học - chức năng của cơ quan3. Di truyền học và tiến hóa.

Sinh học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19B
Thư viện AB
5I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH