Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 661.8 Organic chemicals

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Một số khái niệm cơ bản thường gặp trong hóa học và trong kỹ thuật tổng hợp hóa họcChương 2: Nitro hóaChương 3: Sunfo hóaChương 4: Halogen hóaChương 5: Ankyl hóaChương 6: Axyl hóaChương 7: Este hóaChương 8: Oxy hóaChương 9: Khử hóaChương 10: Diazo hóaChương 11: Decaboxyl hóaChương 12: Phản ứng thủy phânChương 13: Hydrat và dehydrat hóa.

Chemistry, Organic-- Hóa học hữu cơ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29F
Thư viện AB
10C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 661.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH