Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780691141480

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Princeton :Princeton University Press, 2009.,

Mô tả vật lý: ix, 283 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* Home economics
  - Accounting.
* Microfinance.
  - Poor.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH