Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
 32 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.168 Pollution countermeasures

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006,

Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1 : Oxi hóa nâng cao - công nghệ cao trong xử lý nước và nước thảiPhần 2 : Các quá trình oxi nâng cao không nhờ tác nhân ánh sáng (advanced non-photochemical oxidation processes - anpos)Phần 3 : Các quá trình oxi hóa nâng cao nhờ tác nhân ánh sáng (advanced photochemical oxidation processes - apos).

Nước thải ; Xử lý; Xử lý nước thải;

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Thư viện AB
8H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.168


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH