Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0195211162

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: USA :Oxford University Press for the World Bank, 1997,

Mô tả vật lý: 406 tr. ;

Ngôn ngữ:


Đầu tư, nước ngoài -- Các nước đang phát triển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7F
Sai Gon Campus
3H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.673


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH