China engaged : Integration with the global economy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank The, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0821340794

Ký hiệu phân loại: 337.51 International economics

Thông tin xuất bản: USA :World Bank, 1997,

Mô tả vật lý: 40 tr. ;

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Sai Gon Campus
3K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 337.510


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH