East Asia : The road to recovery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0821342991

Ký hiệu phân loại: 332.095 Financial economics

Thông tin xuất bản: USA :World Bank, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 10573
1. Currency question
  - East Asia; Finance
  - East Asia; Financial institutions
  - East Asia1. Currency question
  - East Asia
2. Finance
  - East Asia
3. Financial institutions
  - East Asia
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH