East Asia : The road to recovery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0821342991

Ký hiệu phân loại: 332.095 Financial economics

Thông tin xuất bản: USA :World Bank, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Currency question -- East Asia; Finance -- East Asia; Financial institutions -- East Asia

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH